Dubbele oneindigheid

dubbele-oneindigheid

22-12-21 11: 00: 00,

Niets leek meer vreemd voor zero dan het idee van een begin of zelfs een einde. Zijn verschijning – een lijn die eindeloos rond een denkbeeldig centrum leek te cirkelen – liet geen andere gedachte toe dan dat alles altijd doorging.

Zijn gesloten vorm omsloot een leegte die, van buitenaf gezien, zinloos had kunnen lijken, als een vacuüm dat het leven vijandig gezind was. Maar in deze leegte, dat wil zeggen, in zichzelf, bespeurde de nul een gevoel van vrijheid dat rondom beschermd was. Alleen al het feit dat het geen volmaakte cirkel was, die zich hoog in de lucht uitstrekte, liet geen ruimte voor ijdelheid, voor een aanspraak op volmaaktheid. En de gelijkenis met de hoofdletter O leidde telkens weer tot verwarring, die zij echter in de loop van haar leven steeds zinlozer vond.

De te late bezorging van een aangetekende brief op een dinsdag trok aanvankelijk geen bijzondere aandacht van de nul. Pas de donderdag daarop wekte de afzender van de brief, het ministerie van Vernieuwing en Ontwikkeling, haar belangstelling.

In de formele tekst werd haar opvolger aangekondigd. Onmiskenbaar en zonder haar toestemming werd deze nieuwe post vervuld door een zekere Ene, een omgekeerde teek die de wereld puntig leek te veroveren terwijl hij aan alle kanten open bleef.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: