Revanchistisch nazisme in de hele westerse wereld

revanchistisch-nazisme-in-de-hele-westerse-wereld

22-12-21 02:22:00,

We zijn getuige van de terugkeer van het nazisme, maar deze keer in de hele westerse wereld. Oostenrijk, Duitsland en Italië hebben de burgerlijke vrijheden nog grondiger uitgeroeid dan Hitler en Mussolini. Het opnieuw tot nazisme verklaarde Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben de arts-patiëntrelatie vollediger vernietigd dan Josef Mengele dat deed. De politieke leiders van het herrezen nazisme zijn allen schuldig aan misdaden volgens de Neurenbergse wetten, schrijft Paul Craig Roberts.

Zullen de VS, het VK, Frankrijk en Rusland deze nazi-landen opnieuw binnenvallen en de leiders executeren voor hun halsmisdaden? Nee. De VS, het VK, Frankrijk en Rusland doen hetzelfde, evenals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Australië heeft concentratiekampen, niet voor Japanse krijgsgevangenen, maar voor Australische burgers die ervan verdacht worden in contact te zijn geweest met een met Covid geïnfecteerd iemand. Overal in de “vrije” westerse wereld hebben ambtenaren van de uitvoerende macht blijk gegeven van minachting voor constitutionele processen door zich wetgevende bevoegdheden toe te eigenen en wetten uit te vaardigen in de vorm van mandaten. Parlementen en Congressen hebben hun eigen minachting voor democratische politieke systemen getoond door in te stemmen met de confiscatie van hun bevoegdheden en de integratie van de wetgevende functie in de uitvoerende tak, zoals in Rome gebeurde onder de Caesars.

In de Verenigde Staten zijn overal kleine nazi’s opgedoken. Bedrijfsleiders, schooldirecties, universiteitsbestuurders, bestuurders van sportteams, ziekenhuisdirecteuren, burgemeesters en gouverneurs hebben zich ontpopt als beginnende Führers die illegale bevelen uitvaardigen: Laat u en uw jonge kinderen injecteren met een stof waarvan bewezen is dat die u of iemand anders niet beschermt tegen Covid of een van zijn varianten, maar waarvan bekend is dat die een hoog risico op ernstig letsel en de dood inhoudt, of u wordt ontslagen en uw carrière is ten einde. In het gerenazificeerde Duitsland/Oostenrijk worden mensen bedreigd met gevangenisstraf als zij weigeren Russische Roulette te spelen met hun gezondheid. Is er ooit in de geschiedenis een regering geweest die zo tiranniek was? Het westen heeft de opperste tirannie bereikt – uw gezondheid is niet meer een zaak van u en uw dokter. Uw gezondheid wordt gecontroleerd door een protocol dat is uitgevaardigd door een bureau dat alleen de winsten van Big Pharma dient.

Toen de Sovjet-Unie interne paspoorten had, werd dat gezien als bewijs van een onvrij volk.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: