Cijfers liegen niet

cijfers-liegen-niet

23-12-21 02: 00: 00,

Getallen hebben een veel beter publiek imago dan woorden en foto’s. Zij hebben dit imago te danken aan hun oorsprong in de wiskunde en de beslissende rol die zij hebben gespeeld in de werking van de natuurwetenschappen en de technische ontwikkeling van de wereld.

Ook al weten wij nog uit de schoolbanken over de historische oorsprong van de getallen en de culturele verschillen in hun voorstellingswijze (Arabisch versus Romeins), zijn wij geneigd ze een universele geldigheid en quasi-externe bestaanswijze toe te schrijven. Daarom lijken getallen de wereld van politieke laagheid te overstijgen en de nimbus van het sublieme te krijgen. Ook al zijn ze zelf niet goddelijk, ze hebben tenminste de aura van neutraliteit die anders alleen van onkreukbare goden uitgaat.

Naast de wijding van de getallen zelf, zijn het echter ook de procedures van de wiskunde die strengheid en onkreukbaarheid inluiden. De mens kan zich vergissen of bedriegen, maar de rekenkundige bewerkingen en de statistische procedures zelf garanderen ook de geldigheid van de afgeleide kennis door middel van wiskundige toepassingen.

Tegen deze achtergrond zou men kunnen denken dat met de terugkeer van de getallen in de politieke sfeer, de vatbaarheid van woorden en beelden voor ideologie zou kunnen worden overwonnen door hun koele objectiviteit. Een vrome wens, een gevaarlijke naïviteit.

Waarom zijn cijfers in politieke communicatie niet minder vatbaar voor ideologie dan woorden of beelden?

” Lees verder

%d bloggers liken dit: