De anti-christelijke aanvallen van de staat op het innerlijke kerstgebeuren

de-anti-christelijke-aanvallen-van-de-staat-op-het-innerlijke-kerstgebeuren

23-12-21 06: 40: 00,

De situatie zal “rond Kerstmis een triest hoogtepunt bereiken”, aldus Jens Spahn, de “minister van Volksgezondheid”, en RKI-chef Lothar Wieler sprak van “slechte Kerstdagen”. De woorden bevatten meer dan ze oppervlakkig gezien betekenen. De huidige afschaffing van de grondrechten van de vrijheid, deze totalitaire degradatie van de mens, is inderdaad een “trieste climax”, iets buitengewoon “slechts” voor wat met Kerstmis eigenlijk als een waardering wordt gevierd. Het is, gesteund door de kerken, een antichristelijke aanval op de centrale gebeurtenis van de menselijke ontwikkeling, waartoe ieder mens geacht wordt elk jaar rond deze tijd opnieuw te worden aangezet.

Het Kerstgebeuren.

Reeds in de Middeleeuwen zag de onbedorven, gezond voelende mens in het Christuskind zijn hogere wezen, dat hem door de zondeval was ontvallen, en dat in alle zuiverheid, paradijselijke onschuld en vermogen tot liefhebben op aarde zou komen. Dit was een elementaire emotionele ervaring die het hart diep raakte. Vooral in Noord- en Midden-Europa bleven de mensen lange tijd zo’n intieme band met het pasgeboren kind ontwikkelen als nergens anders ter wereld, zodat vanuit deze innerlijkheid de bijzondere vorm van het kerstfeest met zijn liederen over de Heilige Nacht bij de kribbe en tenslotte zijn lichtboom – boom van het paradijs en van de kennis tegelijk – zich over de hele wereld verspreidde.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: