Er was eens … of hoe het sprookje van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering in de wereld kwam

er-was-eens-…-of-hoe-het-sprookje-van-de-door-de-mens-veroorzaakte-klimaatverandering-in-de-wereld-kwam

23-12-21 07:00:00,

(Wijlen) Olof Palme, voormalig premier Zweden.

Auteur: Hans Jankowiak.

Vertaling: Martien de Wit.

– Wie schopte de eerste steen?

– Wie bracht de bal aan het rollen?

– Wie gooide de eerste steen in de vijver, zodat er ‘klimaatgolven’ zouden ontstaan?

– En vooral, waarom?

Welnu, de laatste vraag kan niet meer precies worden beantwoord; de belangrijkste betrokkenen zijn grotendeels reeds overleden. Het is niet langer mogelijk hen zelf naar hun ware motieven te vragen. Alleen historici met toegangsrechten tot staatsdocumenten, protocollen, nota’s kunnen deze motieven ‘volgens de dossiers’ reconstrueren.

Mijn bronnen zijn beperkt tot boeken, tijdschriften en het alomvattende internet. Ik kan dus niet beweren – en beweer ook niet – dat het verhaal met de mensen die erbij betrokken waren, precies zo is gebeurd als ik het beschrijf. Het is dus mijn mening, mijn kijk op de dingen. Maar één ding lijkt naar voren te komen na mezelf ondergedompeld te hebben in de loop der gebeurtenissen.

Het begin lag niet in het wetenschappelijk inzicht dat een dreigende, voor de mensheid gevaarlijke, opwarming van de aarde, veroorzaakt door kooldioxide CO2 die door de mens in de atmosfeer wordt gebracht. Het begin lag bij de vraag met welke hefboom de goederen van deze wereld kunnen worden herverdeeld volgens de maatstaven van rechtvaardigheid die eigen zijn aan de handelende personen.

Er moest een reden zijn die de (weinige) rijken als het ware een morele schuld toeschreef, namelijk dat zij de (vele) armen een groter deel van de goederen van de wereld moesten geven. Kortom, het waren sociaal-politieke, deels religieuze standpunten over rechtvaardigheid, over de eerlijke verdeling van de goederen van de wereld.

We schrijven de tijd rond/voor 1970. Tot die tijd was de wereld over het algemeen nog prima in orde in termen van ‘opwarming van de aarde’. Niemand dacht aan een ‘door de mens veroorzaakte’ opwarming; integendeel, heel wat onderzoekers en wetenschappers zagen een ‘ijstijd’ op de aarde afkomen.

Dat waren onderzoekers Charles Fourier (1772 – 1837), John Tyndall (1820 – 1893), Svante Arrhenius (1859 – 1927). Milutin Milankovic (1879 – 1958) en Charles Keeling (1928 – 2005)

Hoewel zij theoretiseerden over de klimatologische omstandigheden op aarde en de schommelingen daarin en metingen verrichtten van het kooldioxidegehalte (CO2 ) van de atmosfeer,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: