Teken de liefde

teken-de-liefde

23-12-21 03: 00: 00,

Erich Fromm voorspelde al in het midden van de 20. Hij voorspelde een groot gevaar voor de toekomst van onze samenleving. Het materiële, het levenloze, was in het centrum van de wereld gekomen en zou de mens en de natuur verdringen.

Hij beschreef deze toestand als een uiting van necrofilie, de fascinatie voor de doden, en pleitte vele decennia geleden al voor een nieuwe humanistische renaissance: Wij mensen met al onze levende gevoelens, impulsen, authentieke behoeften en onze verbondenheid met alle andere levende wezens, de aarde en de kosmos horen in het centrum thuis als we op de lange termijn duurzaam willen leven (1).

“‘In liefde en in creatieve activiteit vervaagt de twijfel. Het voorheen geïsoleerde individu ervaart dat het leven slechts één betekenis heeft: de voltooiing van het leven zelf”. (…)

Wat goed of slecht is voor de mens, is voor Fromm geen abstracte filosofische vraag, maar een zeer concrete:

Wat ons werkelijk gelukkig maakt, is (altijd) ook goed voor ons.” (2).

Poëzie, muziek, dans, drama – alle vormen van creatieve expressie van onze menselijke ervaringswereld zijn nectar voor onze zielen. En tegelijkertijd zijn het manieren van communicatie,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: