Zendingverspreiden www.kla.tv/21086

zendingverspreiden-wwwkla.tv/21086

,

2000 jaar lang werd de christenheid voorbereid voor de onderwerping aan het “merkteken van het beest”. Ivo Sasek, een uitmuntende Bijbelkenner, die de Griekse oerteksten met negen tot elf woordenboeken onderzocht, toont aan, welke dramatische gevolgen de kleine wijzigingen, die in de Bijbel terechtgekomen zijn, voor ons hebben. Door de nieuw geïnterpreteerde Bijbelverzen komt de huidige Coronacrisis in een heel ander licht te staan… In deze voordracht volgt een oproep van Ivo Sasek aan alle christenen van deze wereld. Het is een bijdrage tot de feestdagen, die niet alleen tot verwondering brengt, maar ook een gerechtvaardigde hoop geeft, wanneer wij de oeroude aanwijzingen, om actief weerstand te bieden, maar opvolgen.

[verderlezen]

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: