2022 wordt een jaar van extreme tirannie: perceptie of realiteit?

2022-wordt-een-jaar-van-extreme-tirannie:-perceptie-of-realiteit?

24-12-21 10:23:00,

In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op veel onderzoek en observatie, vooral in de afgelopen twee jaar…

“Diep in het menselijk onderbewustzijn zit een doordringende behoefte aan een logisch universum dat logisch is. Maar het echte universum is altijd een stap verder dan logica.” ~ Frank Herbert, Dune

De menselijke geest is zo kwetsbaar dat hij alleen overblijft als kanaal voor waarneming, die op haar beurt alle menselijke realiteit creëert, want waarneming is realiteit in een wereld zonder enig diep begrip van het metafysische zelf. Om een intellectueel plateau van kennis en sereniteit te bereiken, en om de waarheid te aanvaarden, moet men ontsnappen aan de ketenen van het onverschillige en onbetrouwbare sterfelijke ego, ten gunste van het vinden van heelheid in de eerlijkheid van de ontwaakte menselijke geest. Deze psychologische en onderbewuste wederopstanding uit de collectieve onwetendheid brengt licht in de duisternis, schept kennis waar eens blindheid woonde. Dit is de essentie van spirituele kracht; de essentie van leven, schrijft Gary D. Barnett.

Waarom worstelt het menselijke dier zo krachtig om zichzelf op te sluiten in collectieve waarneming in plaats van een hogere plaats te zoeken waar vertrouwen en kalmte heersen? Waarom verstoppen de massa’s zich voor eerlijkheid en waarheid, denkend dat dit hen veilig zal maken? Waarom scharen velen zich samen in plaats van troost te zoeken in zelfbewustzijn? Waarom geloven de massa’s dat de werkelijkheid alleen bestaat uit wat zij fysiek voor zich kunnen zien? Deze houding heeft geleid tot een totale afhankelijkheid van de grillen van een heersende klasse, en een mentaliteit die volledig in strijd is met elk aspect van het bereiken of behouden van vrijheid.

In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: