COVID prikken: Ondoeltreffend, Onderdrukkend en Gevaarlijk

covid-prikken:-ondoeltreffend,-onderdrukkend-en-gevaarlijk

24-12-21 09:01:00,

Er is geen enkel moreel, juridisch of logisch argument voor verplichte vaccinatie. Het enige logische argument, vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, zou zijn om ofwel de verspreiding van de infectie te beperken ofwel de impact op de gezondheidsdiensten via een ander mechanisme te verminderen.

Wij zullen het bewijsmateriaal onderzoeken dat aantoont dat de COVID-19 vermeende “vaccins” niet in staat zijn om een van beide te bereiken, schrijft Iain Davis.

Dat weerhield het Britse parlement er niet van om de regering toe te staan vaccinatie verplicht te stellen voor National Health Service personeel. Daarmee hebben zij de weg vrijgemaakt voor een breder, nationaal mandaat.

Voorafgaand aan de stemming publiceerde het British Medical Journal het protest van bezorgde medische beroepsbeoefenaren die benadrukten dat er onvoldoende bewijs is om een mandaat te ondersteunen.

De Britse parlementsleden besloten blijkbaar dat de artsen en verpleegkundigen niet wisten waar ze het over hadden en niet geïnteresseerd waren in het wetenschappelijke bewijs dat zij aanvoerden. Hoewel dit illustreert dat de besluitvorming niet door de wetenschap wordt geleid, is dit misschien niet het eerste punt van bezorgdheid.

Wat de politieke of populaire opinie ook moge zijn, erop aandringen dat een individu zich tegen zijn wil moet laten injecteren is het ontzeggen van zijn onvervreemdbaar recht op lichamelijke integriteit.

Dit recht werd beschreven door Professor David Feldman in Civil Liberties and Human Rights In England and Wales:

“Een recht om vrij te zijn van fysieke inmenging. [Dit recht] omvat negatieve vrijheden: vrijwaring van lichamelijk geweld, marteling, medische of andere experimenten, immunisatie en gedwongen eugenetische of sociale sterilisatie, en wrede of vernederende behandeling of bestraffing. Het omvat ook een aantal positieve plichten van de staat om mensen te beschermen tegen aantasting door anderen”.

Zowel het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (artikel 3) als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 1 & 3) zouden de integriteit van de persoon waarborgen.

Dit zijn echter “Mensenrechten” die door politici en juristen op stukjes papier zijn geschreven. Als zodanig kunnen zij door regeringen en andere politici en advocaten terzijde worden geschoven. Mensenrechten zijn geen rechten, het zijn vergunningen van de overheid en vergunningen kunnen worden ingetrokken.

Hooggerechtshof VK

Belangrijker is dat er in het Verenigd Koninkrijk een duidelijk juridisch precedent bestaat voor het concept van lichamelijke integriteit.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: