De Covid Revolutie

de-covid-revolutie

24-12-21 04:00:00,

Er is niets moeilijker dan je eigen tijd te herkennen, duiding te geven aan wat zich op dit moment afspeelt. Dat is iets voor later, als de historici de zaken los van de actuele emoties, de feiten op een rij gaan zetten en voorzien van context en duiding. Misschien kunnen we toch alvast een begin maken door te stellen dat we getuige en onderdeel zijn van een revolutie. Wie de kenmerken kent van zo’n radicale omwenteling kan niet anders dan tot de conclusie komen: dit is de Covid Revolutie.

Dit is een revolutionaire tijd. De contouren ervan beginnen zo langzamerhand wel duidelijk te worden. De huidige tijd heeft veel kenmerken die niet anders dan tot deze conclusie kunnen leiden. Als je midden in zo’n tijd leeft zijn de grote lijnen, de verbindende schakels, alleen met grote moeite waar te nemen. Welke patronen zijn momenteel te herkennen en is deze Covidtijd met andere revolutionaire tijden te vergelijken?

Vrijwel iedereen die nu in westerse landen leeft heeft geen herinneringen aan grote omwentelingen. Na de Tweede Wereldoorlog brak voor grote delen van de wereld een langdurige vrede uit. Voor talrijke andere delen gold deze luxe echter niet. De onrustige wereld buiten ons leverden louter journaalbeelden en koppen in de kranten op, maar verder kon je je er voor afsluiten.

Na 1945 brak in ons deel van de wereld een tijd aan die oneindig leek, een tijd van relatieve welvaart en sociale vrede. Er heerste vrijheid en een werkende staatsinrichting.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: