‘Hoop in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen’

‘hoop-in-de-hoogste-god,-en-vrede-op-aarde:-goede-wil-in-mensen’

25-12-21 03:44:13,

—————————————————————————————————————————————–

Een zo letterlijk mogelijke vertaling vanuit het Grieks van de vredeboodschap in Lukas 2:14, en tevens van het kerstevangelie van Matteüs

—————————————————————————————————————————————–

Wellicht denkt u: wat een eigenaardige kop op deze eerste kerstdag. Dit is echter een zo letterlijk mogelijke vertaling van de Griekse grondtest van ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ (Lukas 2:14, NBG), wat naar mijn mening één van de meest misleidende en zelfs kwalijke vertalingen is die van de bekendste Bijbelse vredeboodschap had kunnen worden gemaakt. Waarom? Omdat deze vertaling een vorm van exclusiviteit impliceert, terwijl de oorspronkelijke boodschap toch echt voor ALLE mensen is – zonder uitzondering, ongeacht of ze nu wel of niet bij een bepaalde etnische, culturele of religieuze ‘club’ horen.

‘Deze tekst is niet makkelijk te vertalen, omdat sommige zaken een brede betekenis hebben,’ legt onze ‘huisvertaler’ Mark (pseudoniem) uit. ‘Maar dankzij de voorzetsels en gezond verstand is óók dit goed te doen’:

De tekst

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. (vertaling: NBG-1951)

14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ , καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

mening (goede m.=aanzien = eer / toekomstige m.= verwachting) | in | hoogste | (aan/voor) God | (komma) en/ook | in de richting van | (van) grond (=Aarde) | in | (aan/voor/met/door) mensen | goede wil | (punt)

Eer in de hoogste God [als, het roemen is in onze God] en vrede op aarde: goede wil in mensen –

Verwachting (=hoop) in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen

(Einde citaat uit de tekstanalyse. Download hier de PDF ( Luk 2-14 met toelichting ) met uitleg en alle verwijzingen)

Engelen zingen zonder voorbehoud ALLE mensen hoop, vrede en goede wil toe

Met ‘bij mensen des welbehagens’ impliceert de NBG dat er ook mensen zijn die NIET onder dat ‘welbehagen’ vallen, en daarmee dat je dus aan bepaalde voorwaarden moet doen om in Gods ‘goede blaadje’ terecht te komen.

Oftewel: precies wat de meeste kerken hun volgelingen al eeuwen proberen wijs te maken: binnen deze muren is er redding, erbuiten zijn we er nog niet zo zeker van,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: