Het verdorren van het leven

het-verdorren-van-het-leven

27-12-21 07: 00: 00,

De gedachte dat de aardse wereld de enige werkelijkheid is en uit zichzelf verklaarbaar, leidt ertoe dat ook de aardse toestanden slechts gevormd worden vanuit het rationele verstand dat gebonden is aan de zintuigen. Maar het materiële bestaan op zichzelf is zinloos en zijn einde volkomen hopeloos en somber. – Alleen het lichaam van de mens is ontleend aan de aardse materie, maar dient als werktuig van zijn geest, die afkomstig is uit een hogere wereld, waarnaar hij met zijn aardse ervaringen terugkeert. De materiële wereld is het terrein van de wijze ontwikkeling van de menselijke geest. Indien de aardse levensomstandigheden niet steeds opnieuw vanuit deze hogere wijsheid worden gevormd, moeten zij verdorren en vergaan.

De grootste impuls uit de hogere wereld om het aardse leven van de mensen te bevruchten is de nederdaling van Christus in een menselijk lichaam. Wie zich aspirant met hem verenigt, absorbeert onuitputtelijke hogere krachten van wijsheid, als het ware levenswaters, die hem transformeren en tot een geestelijke koning maken die alle aardse beperkingen kan overwinnen.
De Zweedse dichteres Selma Lagerlöf heeft dit in haar legende “De put der wijzen” in wonderbaarlijk diepzinnige beeldspraak omgezet. (hl)

The Wise Men’s Well door Selma Lagerlöf

In het oude land van Judea kwam de droogte,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: