Intensivering van de politieke coördinatie tussen Egypte en Rusland

intensivering-van-de-politieke-coordinatie-tussen-egypte-en-rusland

29-12-21 07: 40: 00,

Tegen de achtergrond van de consequente versterking door Egypte van zijn rol in de Arabische wereld en in de internationale arena, wordt de verdere coördinatie van het beleid tussen Egypte en Rusland voortgezet met de ontwikkeling van de bilaterale samenwerking op diverse gebieden.

Nikolai Patrushev, secretaris van de Veiligheidsraad van Rusland, heeft op 22 december in Moskou een ontmoeting gehad met collega’s uit Egypte, waar hij, rekening houdend met de vergelijkbare aanpak van de Russische Federatie en de Arabische Republiek Egypte inzake cruciale kwesties op de internationale agenda, heeft benadrukt dat Caïro een essentiële partner is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en dat Moskou voornemens is de bilaterale samenwerking in regionale aangelegenheden te versterken. De partijen hebben dit jaar op verschillende vitale gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt. Met name is het Verdrag inzake een alomvattend partnerschap en strategische samenwerking in werking getreden, wat nieuwe mogelijkheden heeft geschapen voor intensivering van de werkzaamheden in het gehele spectrum van de bilaterale betrekkingen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: