Is de regering de nieuwe God? – De religie van het totalitarisme

is-de-regering-de-nieuwe-god?-–-de-religie-van-het-totalitarisme

30-12-21 12:54:00,

“De staat neemt de plaats in van God… de socialistische dictaturen zijn religies en staatsslavernij is een vorm van aanbidding.” ∼ Carl Jung, Het onontdekte zelf

Sinds het ontstaan van het totalitarisme in de 20e eeuw is er veel geschreven over deze vorm van heerschappij en miljoenen hebben George Orwell’s weergave ervan gelezen in de klassieke roman 1984. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat totalitarisme meer is dan alleen een politiek systeem, het is een fanatieke religie, en deze religie verspreidt zich over de hele wereld met een woestheid die sinds het midden van de 20e eeuw niet meer is vertoond, schrijft Academyofideas.com.

Kort nadat hij nazi-Duitsland ontvluchtte, schreef de politicoloog Waldemar Gurian het volgende:

“De totalitaire bewegingen die na de Eerste Wereldoorlog zijn ontstaan, zijn in wezen religieuze bewegingen. Hun doel is niet alleen om politieke en sociale instellingen te veranderen, maar ook om de aard van de mens en de maatschappij te hermodelleren.” ∼ Waldemar Gurian, De totalitaire staat

Totalitarisme heeft veel kenmerken gemeen met georganiseerde religies. Het christendom en de islam zijn bijvoorbeeld gebouwd op het geloof in een toekomstig gouden tijdperk dat zal worden ingeluid met de tweede komst van Christus. Totalitaire bewegingen delen een soortgelijk idee – maar in plaats van een god of profeet die de wereld transformeert, zijn totalitaire bewegingen gebouwd op het geloof dat de mensheid de wereld kan herscheppen en een nieuw gouden tijdperk kan opbouwen onder leiding van de almachtige en alles controlerende staat.

“. . als gevolg [van het verval van het christendom],” schrijft Carl Jung “zijn de [religieuze] projecties grotendeels weggevallen van de goddelijke figuren en hebben zich noodzakelijkerwijs gevestigd in de menselijke sfeer… het [moderne] “verlichte” intellect kan zich niets groters voorstellen dan… die tinnen goden met totalitaire pretenties die zich Staat noemen …” ∼ Carl Jung, De praktijk van psychotherapie

Dit geloof dat het mogelijk is voor een gecentraliseerde, almachtige Staat om de samenleving radicaal ten goede te veranderen is de reden waarom Hannah Arendt schreef dat:

“…[totalitarisme] is geen regering in welke traditionele zin dan ook, maar een beweging…” ∼ Hannah Arendt, De oorsprong van het totalitarisme

In de totalitaire bewegingen van het verleden werd deze gouden eeuw voorgesteld als een tijd van raszuiverheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: