D66: bende van vier

d66:-bende-van-vier

05-01-22 07:00:00,

Robbert Dijkgraaf.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Iedereen waagt zich bij het aanbreken van het nieuwe jaar aan mijmeringen over wat het nieuwe jaar zal brengen. Mijn mijmeringen werden op de drempel van het nieuwe jaar wreed verstoord door onderstaand bericht:

D66 krijgt in het nieuwe kabinet de zware posten van Financiën, Klimaat en Volksgezondheid, plus het voor D66 belangrijke Onderwijs. EW 31/12/21

Kaag op Financiën, Jetten op Klimaat en Energie, Dijkgraaf mogelijk op Onderwijs en D66 in elk geval Rechtsbescherming.

Dan is de zaak wel rond. Jetten om alle energiecentrales te sluiten, de boeren weg te pesten benzine- en dieselauto’s te verbieden en de bedrijven het land uit te jagen. Dijkgraaf – quasi wetenschappelijke 97%-consensus over klimaatcrisis – om schoolkinderen te indoctrineren en om Jetten zijn autoriteitsargument te verlenen bij gebrek aan diens wetenschappelijke argumenten, en zo, samen met D66 Minister Rechtsbescherming, ook de Trias Politica de nek om te draaien ten gunste van activistische D66-rechters – zij beriepen zich immers op een mening niet op bewijs – ten koste van de burger en bedrijven. Tot slot is daar dan het Nieuwe Leiderschap van Kaag om alle subsidies, ook aan biomassa!, te verlenen op kosten van de door D66 eerder monddood gemaakte kiezer en Nederland onder de collectieve armoedegrens te duwen. De Bende van Vier ga je dan onwillekeurig denken.

Tja Robbert Dijkgraaf, wetenschapper van hoog aanzien, maar met ongebruikelijk onwetenschappelijke opvatting over de oorzaken van de huidige onbetekenende opwarming. Het moge duidelijk zijn dat zijn opvatting het politieke doel van het IPCC volgt, niet de wetenschap. Hij behoort tot de bevlogenen van wie een dergelijke opvatting niet in twijfel mag worden getrokken, anders zou hij zich wel hebben uitgelaten over de onzinnige uitspraak dat de wetenschap er uit is.

Het bewijs voor de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) ontbreekt immers ten enen male na ruim 40 jaar gebral, integendeel (zie later). Hierdoor, omdat de ratio niet helemaal dood is, treden desondanks wonderlijke verschijnselen op, dankbaar voer voor psychologen. Ik denk dan aan de frauduleuze 97%-consensus, de verworpen hockeystick-grafiek, het monddood maken van de burger en ruimte voor tegenspraak en rechtsbescherming ontnemen. Nu doen social media hier ook al aan mee. En ook de meeste media laten kritiek niet toe.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: