Advocaat houdt de rug recht en stapt uit de orde

advocaat-houdt-de-rug-recht-en-stapt-uit-de-orde

06-01-22 07:00:00,

Aan:

De heer mr. E.J. Henrichs, deken te Amsterdam

Per mail: [email protected]

CC:

verzendlijst

“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

~ Eleanor Roosevelt

Amstelveen, 30 december 2021

Geachte Deken, geachte mr. Henrichs,

Betreft: verzoek tot schrapping van het Tableau, onder protest

1. Volgens de Verenigde Naties is mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van mensen door middel van geweld, fraude of bedrog, met als doel hen voor winst uit te buiten. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden en van alle achtergronden kunnen het slachtoffer worden van deze misdaad, die in elke regio van de wereld voorkomt.[1]

2. In Nederland vindt kinderhandel al meer dan 80 jaar plaats, georganiseerd en gefinancierd door de Nederlandse Staat. Dit gebeurt onder de noemers “Jeugdzorg”, “Jeugdbescherming”, “Jeugdhulp” etc. in een stelsel van publiek-private samenwerking. Met deze handel verdient men vooral geld naarmate de kinderen meer beschadigd raken c.q. er meer problemen kunnen worden gedetecteerd, gefabriceerd of verzonnen.[2]  Men verdient niet of nauwelijks, althans minder geld, als het welzijn van kinderen wordt bevorderd en eventuele daadwerkelijke problemen of hulpvragen snel en passend worden opgelost. Deze aanpak is de basis van een miljardenindustrie op kosten van de belastingbetaler. Op dit moment staan ongeveer 450.000 kinderen onder staatstoezicht en zijn 50.000 kinderen uit huis geplaatst (en volgens de regering zelfs 95.000).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: