Brieven aan de redacteur over “Video: Hoe journalisten in het gareel te krijgen”

brieven-aan-de-redacteur-over-“video:-hoe-journalisten-in-het-gareel-te-krijgen”

08-01-22 10: 45: 00,

Tobias Riegel stelt hier de relatie tussen media en politiek ter discussie. Aanleiding hiervoor is een video waarin het hoofd van de Ringier-mediagroep, Marc Walder, “onthullende uitspraken doet over de relatie tussen de groep en de regering”. Voor kritische mediawaarnemers zijn de bevindingen van de video niet verrassend. Maar zelden wordt de intentie “zo bot uitgedrukt door een ingewijde en vastgelegd op video” om de regering te steunen via media-aandacht. Tenslotte wordt het als even “verontrustend” beoordeeld dat de eenvormigheid van de media zou kunnen ontstaan “volgens de in de video beschreven ‘Ringier’-methode” of uit “anticiperende gehoorzaamheid van vele journalisten”. Dank u voor de interessante e-mails. Hier is een selectie van de brieven aan de redacteur. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redactie

Geachte heer Riegel, geachte Nachdenkseiten,

over 5.1.21 Tobias Riegel schrijft in zijn artikel “Video: Hoe krijg je journalisten in het gareel”:

“Zijn er überhaupt extreme uitzonderingssituaties denkbaar waarin een symbiose van staat en journalistiek gerechtvaardigd zou kunnen zijn,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: