De massale sterfte

de-massale-sterfte

08-01-22 01: 00: 00,

Informatie over dit laatste wordt verstrekt in het laatste veiligheidsrapport van het Paul Ehrlich Institute (PEI), namelijk het rapport van 31. November 2021 (1). Hier wordt voor de tweede maal niet alleen het aantal meldingen van vermoedelijke sterfgevallen in verband met vaccinatie gegeven, maar worden ook twee andere aspecten onderzocht. In de eerste plaats is er een kwantitatieve classificatie van het aandeel van de sterfgevallen dat causaal veroorzaakt is door het vaccin of de vaccinatie. Ten tweede wordt een zogenaamde waargenomen-tegen-verwacht-analyse uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of en in welke mate de na de vaccinatie waargenomen sterfgevallen het statistisch verwachte, normale sterftecijfer overschrijden.

Aangezien mensen te allen tijde aan natuurlijke oorzaken – of in ieder geval niet aan vaccinatie gerelateerde oorzaken – overlijden, is het rationeel aan te nemen dat sterfgevallen kort na een fysieke ingreep, bijvoorbeeld na een vaccinatie, ook door toeval kunnen optreden. Dit betekent natuurlijk dat niet elk gerapporteerd sterfgeval kort na een vaccinatie door dezelfde werd veroorzaakt.

Het PEI heeft daarom, voor zover mogelijk, de omstandigheden van de overlijdensberichten geanalyseerd en in “78 individuele gevallen (…) met een plausibel tijdsinterval vanaf de respectieve vaccinatie (…) het oorzakelijk verband met de vaccinatie als mogelijk of waarschijnlijk beoordeeld” Dit betekent in eenvoudige woorden,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: