Brieven aan de redacteur over “Het dreigende einde van het imp(f)erialisme – met een vooruitblik”

brieven-aan-de-redacteur-over-“het-dreigende-einde-van-het-imp(f)erialisme-–-met-een-vooruitblik”

09-01-22 10: 45: 00,

In dit artikel betoogt Wolf Wetzel dat “imp(f)erialisme een miljardengraf aan het worden is” nu de feiten zich al een paar maanden opstapelen. Er worden vijf bevindingen genoemd. Zij variëren van het gebrek aan doeltreffendheid van mRNA-vaccins tot het feit dat het vaccineren van adolescenten aanzienlijk meer schade zou kunnen berokkenen dan het “uiterst minimale voordeel”. In feite kan deze kennis “niet langer worden omzeild” en vier leden van de “ethische raad” stemden tegen een algemene verplichting tot vaccinatie. De “veelstemmige oppositie” is de moeite waard. Het is belangrijk en existentieel “dat wij elkaar uitwisselen, verifiëren, controleren om tot elkaar te komen”. Wij danken u voor de interessante brieven aan de redacteur. Hierna volgt een selectie waarin ook andere inzichten en meningen aan bod komen. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Geachte heer Wetzel,

Hartelijk dank voor uw interessante bijdrage, waaraan ik echter een opmerking zou willen toevoegen. Na alle correcte verwijzingen naar de ondoeltreffendheid van de mRNA “vaccins”, schrijft u als conclusie,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: