De komende Slavisch-Russische cultuurperiode..

de-komende-slavisch-russische-cultuurperiode.

09-01-22 04:08:00,

X
X

De komende Slavisch-Russische cultuurperiode

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Van Karma naar Dharma’ (HIER) heb ik aangekondigd dat ik in een volgend artikel in zou gaan op de komende Russische cultuurperiode. Dat ga ik in dit artikel doen, waarbij ik me baseer op de antroposofische visie, zoals ik die heb begrepen en mijn tijdens reflectiemomenten ontvangen inzichten. In de antroposofie wordt er van uitgegaan dat de menselijke evolutie is onderverdeeld in verschillende grotere en kleinere cycli. Binnen deze cycli worden de uitkomsten van ontwikkelingstendensen uit een vorige cyclus steeds weer meegenomen in de volgende. Deze cyclus is echter dan niet zomaar een volgend herhalingsrondje…!

Want in de herhaling wordt de mogelijkheid geschapen om een nieuw zielelement toe te voegen en te ontwikkelen. Om zo een steeds grotere diversiteit aan scheppingsuitingen mogelijk te maken, vanuit het scheppingsprincipe Eenheid in Diversiteit. Ooit is in vorige ontwikkelingscycli de Aarde ontstaan, die in eerste instantie nog geheel diffuus (gasachtig) was. De verdere ontwikkeling verliep volgens de ons bekende aggregatietoestanden (vuur, lucht, water en aarde), waarbij de geestelijk inspirerende energieën een toenemend verdichtende tendens lieten zien.

We leven nu in de meest verdichte toestand, de fysiek materiële toestand in de Aardefase van het evolutieproces. Binnen deze Aardefase bevinden we ons aan het eind van de vijfde na-atlantische periode of het Anglo/Germaanse cultuurtijdperk (het Vissentijdperk) . We maken nu de overgang mee naar het zesde na-atlantische cultuurtijdperk. Deze wordt het Slavisch-Russische cultuurtijdperk genoemd en wordt in de astrologie het Watermantijdperk genoemd.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

We dreigen nu in deze overgangsfase met ons bewustzijn gevangen te raken in de materie. Doordat het steeds meer van haar helderheid ontdaan wordt en in toenemende mate onbewust of zelfs onderbewust wordt door de invloed van de tegenkrachten (Lucifer, Ahriman en de Asura’s).

Zonder de invloed van de leven brengende geest is materie dood. Zie maar wat er gebeurt nadat iemand tijdens de overgang naar geestelijke dimensies zijn geestelijk wezen terugtrekt uit het fysieke voertuig. Het lichamelijk organisme valt dan uiteen in de materieel opbouwende stoffen ervan.

Zo in het klein, zo ook in het groot
Wat er met ieder levend organisme gebeurt, zoals dat van de mens en alle andere levende organismen, gebeurt ook met het sociale organisme van het geheel der mensheid. Het is ook op dat niveau de levende geest die ieder organisch maatschappelijke structuur vormgeeft, laat groeien en bloeien. De terugtrekking en afwezigheid ervan laat het gestructureerde en samenhangende organisme in haar opbouwende componenten, te weten individuele mensen, uiteenvallen.

Iedere cultuur wordt tevens door geestelijk inspirerende krachten op een organisch evolutionaire wijze vormgegeven.  Een wijze die bijdraagt aan de verdere evolutie van het bewustzijn van de gehele mensheid. Dat bewustzijn is nu en in de komende tijd vooral gericht op de samenhang van alles. We worden ons dus steeds meer bewust van dat alles en iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. De westerse cultuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het denken en daarnaast de vele geestelijk geïnspireerde kunsten.

Kunst is een geestelijke uitdrukking op aards niveau van hoe de mens zichzelf, andere mensen, de natuur en de onderlinge verhoudingen daartussen beleefd. Tevens heeft die westerse cultuur bijgedragen aan de individualisering en de mogelijkheid om op het diepste niveau bewust te worden van de in ieders innerlijk verankerde goddelijke oorsprong.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: