Brieven aan de redactie over “Corona, Corona, Corona – ik kan het niet meer aanhoren”

brieven-aan-de-redactie-over-“corona,-corona,-corona-–-ik-kan-het-niet-meer-aanhoren”

10-01-22 11: 30: 00,

Hier Jens Berger wijst erop dat er andere belangrijke kwesties zijn die door de Corona-kwestie naar de achtergrond zijn verdrongen. Hij heeft het over de verdeling van de rijkdom, rechtvaardigheid, oorlog en vrede en het pensioenvraagstuk. Er wordt betwijfeld of “de Duitse buitenlandse politiek zich de afgelopen twee jaar heeft laten meeslepen in de NAVO-escalatiespiraal tegen Rusland en in toenemende mate ook tegen China”. Er wordt opgemerkt dat sociaal-politieke kwesties en het hele complex van armoedethema’s niet of nauwelijks aan bod kwamen in talkshows. De Corona-kwestie was het hoofdonderwerp. Het zou prijzenswaardig zijn als het onderwerp ook kritisch werd bekeken. In plaats van permanent alarmisme en bangmakerij is een gesprek over “de belangrijke dingen in onze samenleving” gewenst. Dank u voor de vele en interessante brieven. Er is een grote mate van overeenstemming. Hier is een selectie van de brieven aan de redacteur. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Beste Jens Berger,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: