Vrouwen verzwijgen vaccinatie vanwege slechte huwelijkskansen – PURE: Dating app voor ongevaccineerden

vrouwen-verzwijgen-vaccinatie-vanwege-slechte-huwelijkskansen-–-pure:-dating-app-voor-ongevaccineerden

10-01-22 09:24:00,

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen waar we nauwelijks iets over horen, maar die wel eens interessante en belangrijke maatschappelijke trends zouden kunnen worden. Ik stuitte bij toeval op een artikel dat mij enerzijds verbaasde, maar anderzijds niet echt een verrassing is, schrijft Niki Vogt.

Het bericht is getiteld “Vaccinates Women are now lying about their Vax Status as more Men see them as Infertility Risk” (Gevaccineerde vrouwen liegen nu over hun Vax-status omdat meer mannen hen zien als onvruchtbaarheidsrisico).

De bijdrage begint met de opmerking dat iedereen is geleerd dat wie zich niet heeft laten vaccineren, daar spijt van zal krijgen. Nu ziet het er echter heel anders uit. In een verbazingwekkende omkering van zaken worden gevaccineerde vrouwen nu gemeden door (niet alleen ongevaccineerde) mannen. In de uitgaanswereld haken potentiële huwelijkskandidaten af uit angst voor mogelijke geboorteafwijkingen en onvruchtbaarheid.

In de “dating scene”, op internetportalen voor het vinden van een partner, en in clubs, beweren de laatste tijd veel vrouwen dat zij niet gevaccineerd zijn wanneer zij naar hun vaccinatiestatus wordt gevraagd. Dit komt omdat zij weten dat veel mannen die op zoek zijn naar een vaste partner of een huwelijk en een gezin willen stichten, geen gevaccineerde vrouwen willen. Zij zijn bang dat gevaccineerde vrouwen onvruchtbaar zijn, miskramen krijgen of misvormde kinderen baren. Het artikel citeert een man die meerdere malen teleurstelling heeft ervaren. In de “acquisitiefase” kreeg hij de duidelijke mededeling en belofte van de dame dat zij ongevaccineerd was, maar moest later vernemen dat zij toch “de prik” had genomen (took the jab).

“In clubs, they claim they’re NOT vax’d. They say things like ‘Oh COVID is bullshite‘ or ‘I don’t want to try this new experimental shot‘. … However, after going out with them several times, the women finally admit they took the vax . . . and watch as most potential husbands leave them almost on the spot.”

(In de clubs beweren ze dat ze niet gevaccineerd zijn. Ze zeggen dingen als “oh, COVID is gewoon onzin” of “ik wil die nieuwe experimentele prik niet proberen. … Hoe dan ook, na een paar keer met hen uit te zijn geweest, geven de vrouwen uiteindelijk toe dat ze gevaccineerd zijn … en je kunt zien dat de meeste potentiële echtgenoten hen bijna ter plekke verlaten.)

“I don’t want defective children and I won’t get closer to a girl who lied to my face from the start.”

(Ik wil geen gebrekkige (erfelijke) kinderen en ik kom niet in de buurt van een meisje dat vanaf het begin recht in mijn gezicht heeft gelogen).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: