Een nieuw Neurenberg

een-nieuw-neurenberg

11-01-22 02: 00: 00,

Met het begin van het jaar 2021 werd de roep om een algehele juridische herwaardering van het onrechtvaardige bewind van het Coronaregime steeds hoorbaarder. Afgezien van de enorme omvang van de “collateral damage” van de maatregelen om de vermeende pandemie in te dammen, was dit mede te wijten aan de voortdurende weigering van de hoofdrolspelers om aanwijzingen van de volstrekte onevenredigheid van hun optreden serieus te nemen.

Het verzoek om kennis te nemen van afwijkende meningen en deskundigenrapporten werd en wordt beantwoord met een steeds intensiever wordende reeks maatregelen, met ongerechtvaardigde laster of aanhoudend stilzwijgen. In de weinige rechtszaken waarin rechters zich hebben uitgesproken over pandemische feiten – niet over administratieve details – is keer op keer gebleken dat er in overheidsdossiers, waar ook ter wereld, geen feitelijke basis te vinden is voor de maatregelen.

Tegelijkertijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat de nadelige gevolgen van de maatregelen welbewust werden aanvaard, en in sommige gevallen zelfs het eigenlijke doel van de acties moeten zijn geweest. Critici hebben herhaaldelijk gewezen op de structurele gelijkenissen met het ontstaan van totalitaire samenlevingen, vooral bij de overgang van de Weimarrepubliek naar het Derde Rijk.

Het idee dat een soort denazificatie en een “nieuw Neurenberg” nodig zijn om een verdwaalde politiek weer op het rechte pad te brengen, ligt voor de hand.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: