Yalta 2.0? De resultaten van de gesprekken in Genève en het gezeur van de EU

yalta-2.0?-de-resultaten-van-de-gesprekken-in-geneve-en-het-gezeur-van-de-eu

11-01-22 12: 36: 00,

VS vs. Rusland

In Genève zijn de eerste besprekingen tussen Rusland en de VS over wederzijdse veiligheidsgaranties zonder enig tastbaar resultaat tot een einde gekomen. Wat zou eruit kunnen komen en waarom de EU aan de zijlijn blijft staan.

Niemand had serieus verwacht dat de eerste vergadering over de door Rusland geëiste veiligheidsgaranties een doorbraak zou kunnen opleveren, vooral omdat de delegatie van de VS onmiddellijk voor de vergadering aankondigde dat zij geen toezeggingen zou doen, maar eerst zou nagaan wat mogelijk was. De onderwerpen waarover de VS zich bereid hebben getoond te onderhandelen komen voor de anti-Spiegel lezers niet als een verrassing, aangezien zij samenvallen met wat ik daags voor de besprekingen al uit de Amerikaanse media had vernomen: De VS zijn in principe bereid te onderhandelen over de (niet-)stationering van kernraketten in Europa en over de vraag hoe dicht militaire manoeuvres aan elkaars grenzen mogen plaatsvinden. Vragen over de toekomstige uitbreiding van de NAVO zijn (tot nu toe) niet onderhandelbaar voor de VS.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: