De Nazi beschermers

de-nazi-beschermers

12-01-22 02: 00: 00,

Het persbericht van de Verenigde Naties voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 16. December 2021, staat er, vertaald in het Duits, over de anti-nazi-resolutie van de wereldgemeenschap (2, 3):

“Met 130 stemmen voor, 2 stemmen tegen (Oekraïne, Verenigde Staten) en 49 onthoudingen heeft de Vergadering ontwerp-resolutie I “Bestrijding van de verheerlijking van nazisme, neonazisme en andere praktijken die bijdragen aan het aanwakkeren van hedendaags racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid” aangenomen.

De Vergadering heeft haar diepe bezorgdheid uitgesproken over de verheerlijking van de nazi-beweging, het neonazisme en voormalige leden van de Waffen SS-organisatie, waaronder door monumenten en gedenktekens op te richten, openbare demonstraties te houden ter verheerlijking van het naziverleden, de nazi-beweging en het neonazisme, en deze leden en degenen die tegen de anti-Hitlercoalitie hebben gevochten, met de nazi-beweging hebben gecollaboreerd en oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan, uit te roepen tot “deelnemers aan nationale bevrijdingsbewegingen”, of te trachten dit te doen.

Voorts drong de Vergadering er bij de staten op aan alle vormen van rassendiscriminatie met alle passende middelen uit te bannen, onder meer door middel van wetgeving, en riep zij hen op het hoofd te bieden aan nieuwe en opkomende bedreigingen die het gevolg zijn van de toename van terroristische aanslagen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: