Eredoctoraat Timmermans is symptoom van wetenschappelijk verdwaalde TU Delft

eredoctoraat-timmermans-is-symptoom-van-wetenschappelijk-verdwaalde-tu-delft

12-01-22 12:41:00,

Frans Timmermans (Foto Shutterstock, Alexandros Michailidis)

Het eredoctoraat voor Frans Timmermans
Aanstaande vrijdag verleent de Technische Universiteit Delft een eredoctoraat aan Frans Timmermans wegens zijn grote maatschappelijke verdiensten, als bevlogen promotor van een energietransitie naar zon, wind en biomassa, maar zonder kernenergie.

Het staat wetenschappelijk vast dat dit een onzinnig streven is: vooralsnog bestaat meer dan de helft van deze transitie naar “duurzame energiebronnen” uit biomassa, zowel in Nederland als in Europa, maar daarvan heeft de Koninklijke Academie van de Wetenschap, ons hoogste wetenschappelijke college, al in 2015 vastgesteld dat het niet duurzaam is en geen CO2 bespaart, en dat standpunt is op mijn verzoek in 2019 nog eens schriftelijk door de KNAW bevestigd.

Dat het stoppen met fossiele energie onmogelijk is zonder grootschalige toepassing van kernenergie, is niet zomaar wetenschappelijk vast te stellen, maar wel de volstrekt logische conclusie van de meeste energie-experts, van veel klimaatactivisten, en ook van het IPCC, het klimaatpanel van de VN.

Het excuus van TU Delft dat het eredoctoraat niet verleend wordt voor wetenschappelijke prestaties maar voor maatschappelijke verdiensten gaat dan ook niet op: het streven van Timmermans leidt tot grootschalige natuurvernietiging en luchtvervuiling, gaat dus in tegen het maatschappelijk belang, en dient ook de door de TU Delft gewenste transitie niet.

Inmiddels hebben ca 22.000 mensen een petitie getekend die verzoekt deze keuze voor Timmermans ongedaan te maken, en veel TU professoren en alumni hebben hun afkeuring over het eredoctoraat uitgesproken en steunen de petitie.

Het onwetenschappelijke klimaatstandpunt van TU Delft
Helaas is het verlenen van het eredoctoraat niet een vergissing van het College van Bestuur van TU Delft, maar een symptoom van de wetenschappelijke teloorgang van het instituut zelf.

Lange tijd hield TU Delft zich afzijdig van de klimaatdiscussie en concentreerde zij zich op het doen van degelijk klimaatonderzoek, vooral op gebied van satellietwaarnemingen en modellen voor wolkenvorming en neerslagvoorspelling. De enige professor van de TU Delft die regelmatig op de TV verscheen was de sympathieke geologieprofessor Salomon Kroonenberg, die gematigd kritisch stond tegenover de hijgerige klimaatactivisten die dagelijks in de media verschenen, en veel waardering kreeg voor zijn bestseller over klimaatverandering “De menselijke maat”. Hier vindt u een van zijn presentaties voor Studium Generale Delft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: