Het nieuwe bewustzijn

het-nieuwe-bewustzijn

12-01-22 11: 00: 00,

De baanbrekende opening met betrekking tot een nieuwe perceptie van de wereld is zonder twijfel verricht door de kwantumfysica. De bewustzijnsonderzoeker Jean Gebser (zie Deel 1) wijst in dit verband op de “irruptie van de tijd”, die in plaats van de “klassieke ruimte-wereld als systeem nu de nieuwe ruimte-tijd-wereld als een continuüm verlicht” (2). Verder spreekt hij over het overwinnen van het dualisme, in die zin dat energie en materie nu niet meer als tegengestelden kunnen worden beschouwd, maar verschillende verschijningsvormen van hetzelfde blijken te zijn (3). Ten slotte vestigt Gebser als derde punt de aandacht op de onvoorstelbaarheid van deze door de kwantumfysica ontdekte nieuwe werkelijkheden (4).

Voor Gebser komt hier de vierdimensionale, integrale vorm van realisatie naar voren, en hij schrijft:

“Concepten en inzichten zoals die van de zojuist genoemde nieuwe fysica, die loskomen van de starre ideeënwereld van de mechanische fysica, kunnen worden aangesproken als de eerste manifestaties van het nieuwe bewustzijn” (5).

De kwantumfysicus en winnaar van de Right Livelihood Award (6) Hans-Peter Dürr heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de bevindingen van de kwantumfysica ons een nieuwe perceptie van de wereld suggereren. Als vertegenwoordiger van een wetenschap die de mechanistische en materialistische visie achter zich heeft gelaten, ziet hij de oorzaak van de huidige crises in de wereld in de onwetendheid van de nieuwe wereldperceptie,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: