“Lord of the manor” Winfried Kretschmann? Welkom bij de willekeur

“lord-of-the-manor”-winfried-kretschmann?-welkom-bij-de-willekeur

12-01-22 10: 30: 00,

Het Corona-beleid is nu losgekoppeld van talrijke rationele criteria – nu zelfs gedeeltelijk van de officiële (reeds dubieuze) grenswaarden: In Baden-Württemberg worden de verlagingen van de grondrechten gewoon voortgezet, hoewel niet meer wordt voldaan aan de door de staat zelf vastgestelde criteria. Dit wordt gerechtvaardigd met “voorzorgsmaatregelen”. De bedenkers van de basiswet draaien zich om in hun graf. Dit is slechts één van de vele actuele voorbeelden van een bedreigende ontwikkeling: het uithollen van rechtsbeginselen door middel van een angstcampagne. Meer burgers zouden zich hiertegen moeten verzetten. Door Tobias Riegel.

In de loop van de Corona-campagne hebben standpunten van politieke willekeur ingang gevonden in grote delen van de politiek en in vele redacties die deze steunen. Actuele voorbeelden van het irrationele en instrumentaliserende karakter van het Coronapolitiek uit Baden-Württemberg tonen deze tendens overduidelijk aan. Maar er is geen enkele autoriteit met een groot bereik meer die zich tegen deze destructieve ontwikkeling zou willen verzetten. Integendeel, grote delen van de politiek, de media en het “maatschappelijk middenveld” aanvaarden of steunen de wetsovertredingen in naam van de “bestrijding van het virus”.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: