Nieuws uit Abnormalistan

nieuws-uit-abnormalistan

12-01-22 12: 00: 00,

“Je kunt je niet voorstellen,” zegt Linda daarnet, “hoe vaak ik de laatste tijd dankbaar ben geweest dat Tobi nog zo klein is. Hij besefte niet echt waarom ik nu alleen nog maar thuis mag werken en dat er een einde komt aan deze baan. Kijk eens hoe vol overgave hij met zijn blokken speelt en al het andere om hem heen niet meer lijkt te bestaan.”

“Nou,” zegt Elisabeth peinzend terwijl ze nog meer koffie inschenkt, “wat dat betreft zijn kleine kinderen echt te benijden. Maar helaas weten we allebei dat het snel afgelopen kan zijn als hij eenmaal naar school gaat.”

Linda knikt bedroefd. Als het zo doorgaat, zal haar zoon zich plotseling twee keer moeten aanpassen of bijstellen: Aanpassing aan de nieuwe leefsituatie en aanpassing aan de zogenaamde hygiëneregels. Alleen al het idee dat Tobi urenlang een masker zou moeten dragen, dat tussendoor slechts kort mag worden afgedaan, maakt haar gek, maar de gedachte dat ze haar zoontje op den duur niet meer kan beschermen tegen een vaccinatie beangstigt haar nog meer.

Hoewel Linda deze gedachte helemaal niet heeft geuit,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: