Waarom heeft de VS oorlogen en gewapende conflicten nodig?

waarom-heeft-de-vs-oorlogen-en-gewapende-conflicten-nodig?

12-01-22 01: 55: 00,

Gedurende de laatste dertig jaar na de ineenstorting van de USSR begon de wereld, door het Westen omgedoopt tot een “Euro-Atlantische” wereld, drastisch te veranderen en kreeg zij een geheel andere inhoud dan Washington en het door Amerika georganiseerde “vernieuwde Europa” haar wilden geven. Het begon een geheel andere betekenis te krijgen, de krachtsverhoudingen begonnen te veranderen, en het Oosten, samen met Rusland en China, kondigde aan dat er een nieuwe toekomst aan zat te komen. Zelfs India, Iran, Brazilië en Zuid-Afrika zijn zich economisch en militair en politiek bewust geworden van hun plaats in de moderne geschiedenis en hebben het Westen laten zien dat hun tijd opraakt. Totaal verschillende landen, die voorheen door het Westen als de zogenaamde “derde wereld” werden geclassificeerd, zijn vastbesloten een nieuwe wereldorde te definiëren.

Zich bewust van hun ineenstorting, zien de VS en de NAVO-landen die afhankelijk zijn van de VS, het ontketenen van een wereldwijde militaire hysterie nu als de enige kans die zij hebben om tenminste enige invloed te behouden op de geesten van de internationale gemeenschap door actief een informatieoorlog te voeren en tevergeefs te proberen Rusland en China voor te stellen als de belangrijkste tegenstanders en de “as van alle kwaad in de wereld” Vandaar de recente intensievere aanvallen van het Westen op Peking en Moskou,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: