2022 – 4 Januari – Het zicht op het kind

2022-–-4-januari-–-het-zicht-op-het-kind

13-01-22 09:24:00,

Het zicht op het kind

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Goethe schreef: “Wat in verschijning komt, moet zich onderscheiden alleen maar om te verschijnen” (“Polarity”, dtv edition, Munich, 1963, vol. 39, p. 174). Deze zin is ook van toepassing op het verschijnen van Christus op aarde. Wij moeten onderscheid maken tussen de mens Jezus en de Christus als God, wij moeten onderscheid maken tussen koningen en herders die twee verschillende Jezus-kinderen hebben aanbeden. En in elk mensenkind dat geboren wordt, moeten wij opnieuw onderscheid maken tussen het menselijke en het Christus – Goddelijke dat werkzaam is in het menselijke.

Het zicht op het kind Jesus

Het kind Jezus heeft zich weliswaar ontwikkeld tot het omhulsel van de Christus, hij was in zekere zin de wegbereider van de Christus, maar niet de Christus zelf. De sentimentaliteit van de “lieve kleine Jezus” en het materialistisch van de “eenvoudige man uit Nazareth” waren alleen mogelijk omdat de mensen in de moderne tijd geloofden dat de God van het christendom tegelijk met Jezus zou zijn geboren.

Met dit vooroordeel, kan men ook de twee Jezus-kinderen niet begrijpen. De twee Jezus-kinderen vloeien voort uit de Evangeliën, ten tweede hadden de Essaeërs een dubbele Messias-verwachting, zoals is vastgesteld door de vondsten in Qumran in 1947, en ten derde heeft R. Steiner de twee Jezus-kinderen in vele facetten beschreven als de inhoud van zijn onderzoek. De twee kinderen worden tot een absurditeit als men zich moet voorstellen dat de goddelijke Christus ook aan elk van deze twee jongens verschenen zou zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: