Afleiding van de daders

afleiding-van-de-daders

13-01-22 04: 00: 00,

“Tegen de verdraaiing van de geschiedenis”, – deze woorden werden door antifascistische tegendemonstranten meegedragen op 22. December 2021 op de Odeonsplatz in München. Het is een zeer goede slogan. Het veronderstelt kennis en bewustzijn van de geschiedenis en reflectie over de eigen rol. Het veronderstelt kennis van de wijze waarop het in de oudheid gewortelde gif van het antisemitisme zich eeuwenlang een weg heeft weten te banen door Europa en de wereld met de hulp van de katholieke kerk, het middeleeuwse machtsapparaat bij uitstek, en haar agenten.

In het jaar 1391 begon een ongekende verdrijving uit Spanje en Portugal van Joden die de christelijke doop weigerden. Lang daarvoor waren de Joden echter al beschuldigd van samenzwering tegen christenen, van het brengen van plagen, van woekerpraktijken, van het vergiftigen van waterputten en van rituele moorden. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor de “Zwarte Dood”, de middeleeuwse pestpandemie tussen 1346 en 1353 met vermoedelijk 25 miljoenen doden. Gelegitimeerd door deze mythen, verspreidde de Jodenvervolging zich van Sevilla in Spanje over het Iberisch schiereiland en spoedig over heel Europa.

Pogroms, gedwongen doopsels, verdrijvingen waren nog maar het begin. De gedwongen bekeringen brachten geen rust in de situatie, maar leidden tot nog meer haat en geweld tegen Joden en de bekeerde conversos. 1449 werden de “Bloedzuivere Wetten” van Toledo uitgevaardigd. Niet gedoopte Joden zonder “bewijs van zuiverheid” werden gestraft met contactbeperkingen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: