De lange schaduw van de leugen

de-lange-schaduw-van-de-leugen

13-01-22 11: 00: 00,

“Corona” is niet de eerste wereldwijde leugen. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Niet alleen omdat leugens meestal betere zaken doen dan feiten. Telkens wanneer de machtsverhoudingen veranderen, moeten nieuwe feiten worden gecreëerd en moet de wereld opnieuw worden geïnterpreteerd. De gewenste toekomst ontwikkelt slechts een suggestieve aantrekkingskracht door een verleden en een heden die aan deze visie afbreuk lijken te doen. Zoals George Orwell het formuleerde in “1984”: “Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst.”

De pandemisten hebben dus reeds 2005 het verhaal gecreëerd van een “Spaanse griep” die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog enkele jaren aanhield. Met 85 jaar vertraging werd de ontdekking van H1N1-virussen in enkele permafrost lijken verheven tot bewijs dat wereldwijd tussen 20 en 50 miljoen mensen aan dit virus waren gestorven (1).

Als een historische blauwdruk van een epidemie met opeenvolgende golven van ziekte, was dit bedoeld om elke twijfel over het biologisch ongeloofwaardige verloop van de “Covid”-pandemie te smoren. De zieken en doden waren het gevolg van oorlog, ontberingen en zelfs dan van inentingen (2). Een misdaad en een falen van de sociale elites werd herschreven tot een vermeende natuurramp. Dit betekende dat er geen verantwoordelijke partijen of daders meer waren.

We weten niet hoe lang deze vervalsingen van het verleden zullen duren, maar de auteurs van onze huidige kijk op de geschiedenis zijn er in ieder geval een half millennium mee weggekomen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: