experts voor wat?

experts-voor-wat?

13-01-22 04: 02: 00,

Minister van Volksgezondheid Lauterbach betwijfelde, in reactie op een studie die een toename van zelfmoordpogingen bij kinderen in de lockdown aantoonde, of er een direct verband zou kunnen zijn tussen de lockdown en de geestelijke gezondheidssituatie. Dit is typerend voor veel politici uit Corona. Ze hebben een bekrompen gezichtspunt. Zij hebben geen besef van, en blijkbaar geen idee van, de gevolgen van hun politieke beslissingen, niet de maatschappelijke gevolgen, de psychologische gevolgen voor bijvoorbeeld kinderen, en de economische gevolgen voor bijvoorbeeld de zelfstandigen in vele delen van onze economie. Bekrompenheid – dat is al tientallen jaren een basistrek van de politiek, af en toe onderbroken door een beetje meer vooruitziendheid. Ik zal aan de hand van verschillende voorbeelden uit de geschiedenis 1945 laten zien welke gevolgen deze bekrompen zienswijze heeft gehad en hoe zij werd of kan worden overwonnen. Albrecht Müller.

Dat politiek verantwoordelijken hun beslissingen baseren op een beperkte kring van beslissingsprincipes is helemaal niet nieuw.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: