Klimaatindustrieel complex overvallen door groei verbruik fossiele brandstoffen

klimaatindustrieel-complex-overvallen-door-groei-verbruik-fossiele-brandstoffen

13-01-22 07:00:00,

Auteur: Vijay Jayaraj

Het is iets meer dan een maand geleden dat de klimaatbijeenkomst in Glasgow plaatsvond, maar ondanks beloften van een vermindering van de productie van fossiel brandstoffen, is het wereldwijde verbruik daarvan snel toegenomen.

Zo annuleerde de Amerikaanse president Joe Biden binnenlandse olieprojecten en beloofde hij te stoppen met de financiering van internationale projecten voor fossiele brandstoffen. Maar toen de brandstofprijzen stegen, reageerde Biden op zijn zelf opgewekte energieonzekerheid door 50 miljoen vaten oliereserves vrij te maken en riep hij zelfs op tot een verhoging van de binnenlandse olieproductie.

Binnen een tijdsbestek van een paar maanden veranderde de Amerikaanse president van klimaatredder in klimaatschurk. Hoewel velen zijn acties misschien classificeren als tijdelijke oplossingen (voor een niet-bestaand probleem), doorziet de rest van de wereld het vernis van klimaatpolitiek en de hypocrisie die daarmee is verbonden.

Het klimaatindustrieel complex kan niets doen aan de situatie in de VS of andere delen van de wereld. In Azië neemt de productie van fossiele brandstoffen zelfs toe.

India en China verhogen kolenproductie

Toen klimaat-doemdenkers elkaar in november in Glasgow ontmoetten voor de jaarlijkse VN-bijeenkomst, promootten Aziatische politieke leiders beleid gericht op het verhogen van de productie van fossiele brandstoffen – grotendeels vanwege de lessen die zijn getrokken uit de acute steenkooltekorten in India en China eerder dit jaar.

De Indiase regering heeft meer kolenmijnen geopend en heeft via veilingen nieuwe mijnen toegewezen aan particuliere spelers. De Indiase minister van Kolen heeft de kolenproductietak van de regering, Coal India Limited, gevraagd om tegen 2024 een jaarlijkse doelstelling van 1 miljard ton te halen.

Ondertussen neemt China soortgelijke maatregelen om zijn steenkoolvoorziening veilig te stellen. De steenkoolproductie voor november bereikte recordhoogten toen Peking zich inspande om voldoende brandstof te leveren om aan de winterbehoeften te voldoen. Oktober 2021 was getuige van de hoogste maandelijkse productie sinds maart 2015. In totaal waren de eerste 11 maanden van dit jaar goed voor 3,67 miljard ton steenkool, 4,2% meer dan in 2020.

Hoewel India en China het recente tekort aan steenkoolreserves hebben weten te overwinnen, moet de binnenlandse productie worden aangevuld met invoer. Daardoor blijft de prijs van steenkool uit Australië en Indonesië hoog.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: