MTC tussen India en Rusland: Een stabiele ontwikkeling tegen de achtergrond van nieuwe bedreigingen

mtc-tussen-india-en-rusland:-een-stabiele-ontwikkeling-tegen-de-achtergrond-van-nieuwe-bedreigingen

13-01-22 07: 05: 00,

Er is al vele jaren een wereldwijde confrontatie tussen de VS en China. Tegen deze achtergrond duurt de regionale confrontatie tussen China en India voort. De twee machtige Aziatische buurmogendheden zijn al lang concurrenten, hebben territoriale geschillen en wedijveren om invloed in naburige staten. Gelukkig speelt de strijd zich voornamelijk af op economisch gebied, maar om er zeker van te zijn dat het daarbij blijft, bouwen de landen hun defensie op.

Pakistan is een andere langdurige en sterke tegenstander van India, dat er een gemeenschappelijke grens mee deelt. Pakistan heeft de laatste jaren nauw met China samengewerkt. Gezien de Chinese activiteiten in andere buurlanden van India, Bangladesh, Myanmar, Nepal en Sri Lanka, zou men kunnen zeggen dat India zich geleidelijk in een “vijandige ring” bevindt. Ook mag niet worden vergeten dat, naast de landen die India onvriendelijk gezind zijn of pro-Chinese regimes hebben,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: