2022 – 9 Januari – En mens zijn betekent voor hem koning zijn

2022-–-9-januari-–-en-mens-zijn-betekent-voor-hem-koning-zijn

14-01-22 03:26:00,

En mens zijn betekent voor hem koning zijn

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Christian Morgenstern publiceerde zijn eerste werk “In Phanta’s Kasteel” in 1895. R.M. Rilke was zeer enthousiast en schreef een brief aan Morgenstern, waaraan hij zelfs een gedicht van hemzelf over “Phanta” aan toevoegde. Rilke had de gedichten “Maan-opkomst” en “Epiloog” elk “waarschijnlijk wel tien keer” gelezen. Hij was vooral onder de indruk van de laatste regel van de “Epiloog”. Ik breng hier de laatste passage van dit gedicht, waar de dichter zich weer tot het moederhart van de natuur wendt:

“………

Ik heb mijn weg naar huis weer gevonden

naar het moederhart van de natuur!

In hem is alles groot en echt,

Onwijd door goed en kwaad:

Schoonheid is haar kracht, kracht haar recht,

Zijn hartslag is de eeuwigheid.

Wie de handen van deze moeder leiden

van vandaag tot in de eeuwigheid,

leert de stap van de overwinnaar te zetten,

en mens zijn betekent voor hem koning zijn.”

Rilke hield van de zin “En mens zijn betekent voor hem koning zijn”. We willen nog even over deze zin nadenken.

Alleen een innerlijk koningschap kan bedoeld zijn. Zoiets als het “onbaatzuchtige zelfbewustzijn” waarvan R. Steiner spreekt over in de Michaelimaginatie (GA 229, 5.10.1923). Een zelfbewustzijn dat de wereld doorziet, net zoals de drie koningen destijds Koning Herodes doorzagen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: