Andere gerenommeerde professoren waarschuwen tegen de mRNA “vaccins”

andere-gerenommeerde-professoren-waarschuwen-tegen-de-mrna-“vaccins”

14-01-22 06: 48: 00,

De emeritus Univ. Prof. Dr. med. Diether Schönitzer, voormalig hoofd van het Universitair Ziekenhuis Innsbruck voor het Centraal Instituut voor Bloedtransfusie en Immunologische Afdeling, en em. O. Prof. Dr. med. Hartmut Glossmann, specialist klinische farmacologie, Instituut voor Biochemische Farmacologie van de Medische Universiteit van Innsbruck, vestigt de aandacht op de gevaarlijke effecten van mRNA-stoffen in voor leken gemakkelijk te begrijpen verklaringen over de Oostenrijkse wet op de verplichte inenting. Bij elke toediening verminderden zij de doeltreffendheid van het eigen immuunsysteem van de patiënt en leidden zij tot ernstige ziekten. (hl)

I Verklaring van emeritus prof. dr. med. Diether Schönitzer

“Ik ben zo vrij om een feitelijke en professionele verklaring in te dienen en bezwaar te maken tegen de invoering van de voor 1 februari geplande verplichte vaccinatiewet Covid 19 2022.

Ik zie mijn kwalificatie voor dit bezwaar als volgt gerechtvaardigd: Ik ben gepensioneerd Univ. Prof. van de Universiteit van Innsbruck en werkte van 1968 tot 2005 in het “Centraal Instituut voor Bloedtransfusie en Immunologische Dienst” (een provinciaal primaat) eerst als arts-assistent, daarna als leidinggevend hoofdarts en tenslotte 17 jaren als bestuurslid.

Centraal in ons dagelijks werk stond de immunologische waarborging van de compatibiliteit van de te transfuseren bloedcellen, met name rode bloedcellen en bloedplaatjes, alsmede het testen van de weefseleigenschappen voor orgaan- en stamceltransplantaties. De zorgvuldige selectie van bloedproducten volgens bloedgroepen alsook de overweging van mogelijk bestaande antilichamen tegen deze cellen was belangrijk.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: