Duits/Corona zinnenboek

duits/corona-zinnenboek

14-01-22 01: 00: 00,

Een fundamenteel criterium om zo aangepast mogelijk en zonder storingen in een nieuwe omgeving te kunnen leven, is de taal. Wanneer men naar een ver vreemd land emigreert, moet men de taal leren, verstaan en spreken, niet alleen om met de plaatselijke bevolking te kunnen communiceren, maar ook, en vooral, om hen met respect te behandelen.

Wij beleven momenteel in onze samenleving een splitsing in twee kampen, waarin het wederzijds respect moet worden hersteld, zodat men weer met elkaar spreekt en niet over elkaar. Het leren van de nieuwe taalelementen voor de groep die de stap naar de nieuwe werkelijkheid nog niet heeft gezet, is zeker een integrerend deel van het elkaar de hand reiken.

We kunnen niet verwachten dat we worden opgepikt van waar we nu zijn en waar de hele samenleving nog maar twee jaar geleden was. Als wij zo onbuigzaam blijven in onze beweging naar een nieuwe toekomstige wereld, zal de verdeeldheid blijven bestaan – daarvan ben ik overtuigd. Toch ben ik mij ervan bewust dat het leren van een nieuwe taal en nieuwe omgangsvormen moeilijk is en soms tot verwarring leidt.

Met deze kleine les wil ik je kennis laten maken met de nieuwe taalwereld en je zin geven om meer te leren. U zult zien dat na een zekere tijd van gewenning aan de taal, bepaalde zinsdelen en woorden al deel gaan uitmaken van uw dagelijks spraakgebruik, waardoor u de mogelijkheid krijgt om

” Lees verder

%d bloggers liken dit: