Duitse Topadvocate: Vaccinatie met Pfizer/Biontech is strafbaar

duitse-topadvocate:-vaccinatie-met-pfizer/biontech-is-strafbaar

14-01-22 05:00:00,

De Duitse advocate Beate Bahner, gespecialiseerd in medisch recht en criticus van het coronabeleid van het eerste uur, heeft een juridisch verslag gepubliceerd. Hierin beargumenteert ze waarom het vaccineren met het vaccin Comirnaty van Pfizer/Biontech strafbaar is.

Onder andere bevat de vaccinatie niet-toegelaten ingrediënten en heeft het vaccin te veel doden en schade veroorzaakt om als ‘veilig’ te kunnen worden bevonden. Het vaccineren met verboden stoffen is strafbaar. Ook alle betrokkenen bij het op de markt brengen van dit vaccin, mede als ouders, advocaten, rechters en artsen die meewerken aan het vaccineren van kinderen, maken zich strafbaar. Weliswaar is men dan strafbaar onder Duits recht, echter beargumenteert Bahner dat ook Europese regels worden overtreden met dit vaccin, waardoor in heel Europa de vaccinatiecampagne onmiddellijk zou moeten worden gestaakt.

Dit juridische verslag kan als productie worden aangeleverd tijdens rechtszaken. In dit artikel vertaal ik de samenvatting van het juridisch verslag, dat is te vinden in hoofdstuk 9. Zowel de Duitse als Engelse versie (machine-vertaald) zijn onderaan dit artikel te vinden.

Niet-toegelaten inhoudsstoffen

De niet-toegelaten inhoudsstoffen waaraan wordt gerefereerd zijn de volgende:

  • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)
  • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide  (ALC-0159)

1. Een stof mag voor het ontwikkelen van een geneesmiddel alleen worden gebruikt wanneer het bedoelde gebruik is beschreven in een monografie in overeenstemming met óf het Duitse óf het Europese farmacopee , of anders wanneer omvangrijke andere onderzoeken zoals klinische studies of studies naar de toxiciteit kunnen worden aangetoond.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: