Het technologie fanatisme

het-technologie-fanatisme

14-01-22 02: 00: 00,

In een lezing getiteld “Geld, macht en de menselijke psyche” (1), past Josef Rattner, pionier van de grote groepstherapie en oorspronkelijk voortzetter van de individuele psychologie van Alfred Adler, enkele gezichtspunten uit de psychologie en de filosofie toe op de vraag in hoeverre het streven naar geld en macht gerekend kan worden tot de begoochelende dwalingen van de mensheid of van een cultuur. Aangezien kritische geesten al lang hebben gesteld dat digitalisering koste wat kost geld- en machtsbelangen volgt (2), zou ik Rattners overwegingen over geld en macht willen toepassen op digitalisering als een vorm van waanvoorstelling.

Interessant is het door Max Weber verhelderde verband tussen geld en protestantisme. Dit laatste stelde de bourgeoisie in staat haar persoonlijke waarde te verhogen door ijverig geld en goederen te verwerven. Geluk – wat het ook moge zijn – is nu niet meer afhankelijk van het behoren tot een door God gegeven klassensysteem, maar de mens die in het juiste geloof leeft, kan het bereiken door ijver en streven.

Hoewel deze ontwikkeling aanzienlijk heeft bijgedragen tot het overwinnen van het feodalisme, ontstond er een nieuwe aberratie toen eigenwaarde en intrinsieke waarde werden uitgedrukt in geld en macht in plaats van in sociale prestaties die in de eerste plaats de menselijke gemeenschap ten goede komen en niet de rijkdom van individuen vergroten.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: