Krankzinnigheid regeert in Washington, door Paul Craig Roberts

krankzinnigheid-regeert-in-washington,-door-paul-craig-roberts

14-01-22 05: 00: 00,

BlogviewPaul Craig Roberts Archief

Krankzinnigheid regeert in Washington


Bookmark Toggle AllToCAdd to LibraryRemove from Library – B

Search Text Case Sensitive Exact Words Include Comments

    e openingsopmerkingen van onderstaatssecretaris Victoria Nuland voorafgaand aan haar vriendelijke âpersconferentieâ met goedgetemde Amerikaanse âjournalistenâ onthult de onwerkelijkheid van de wereld waarin Washington bestaat.

    De Russen hebben Washington zo openhartig mogelijk verteld dat de uitbreiding van de NAVO tot aan haar grenzen, met Amerikaanse raketbases in landen aan Ruslands grenzen, Amerikaanse plannen om Oekraïne in de NAVO op te nemen, het niet nakomen van het Minsk-akkoord door Oekraïne, massale Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne,

    ” Lees verder

    %d bloggers liken dit: