Myeline afbraak door straling (kunstmatige elektromagnetische velden –EMV)?

myeline-afbraak-door-straling-(kunstmatige-elektromagnetische-velden-–emv)?

14-01-22 07:02:00,

Zenuwschade door straling
De correlatie tussen EMV en gezondheidsproblemen is met een gepuzzel wetenschappelijk goed te verklaren. Want ook het zenuwstelsel kan zenuwschade onder vinden van alle draadloze technieken door de elektromagnetische velden ( ook vaak straling genoemd). Straling die met het toenemen van de jaren hoger en hoger wordt tot over de grens in het elektromagnetisch spectrum van het zichtbaar licht. Veroorzaakt deze draadloze straling van zendmasten, iPads, mobieltjes en Internet der Dingen (IoT) zenuwschade? Zenuwschade door aantasting van de myeline?

Wat is zenuwschade
Zenuwschade is een aandoening van het perifere zenuwstelsel* waarbij meerdere zenuwen verspreid over het hele lichaam zijn aangedaan. Medicijnen, straling (zoals radiotherapie) en toxische stoffen (zoals alcohol) kunnen de oorzaak zijn van deze zenuwschade.

* Er wordt onderscheid gemaakt tussen het centraal (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PZS). De hersenen en de ruggengraat vormen het centrale deel en het perifere deel is de verbinding tussen het centrale stelsel, de spieren en de organen.

Zenuwschade door straling
“De UV-stralen bevorderen bovendien de vorming van vrije radicalen* (zeer agressieve chemische stoffen) binnenin de cellen. Als ze niet onmiddellijk geneutraliseerd worden, gaan deze vrije radicalen ook de DNA-moleculen aanvallen”, staat te lezen bij https://www.kanker.be/kankerpreventie/slimmer-de-zon/gevaren-uv/ultraviolette-straling

* Vrije radicalen zijn, kort door de bocht gezegd, bijproducten in ons lichaam. Het zijn moleculen die een elektron missen en daardoor instabiel zijn. Dat betekent dat ze heel snel reageren met andere stoffen.

Een teveel aan UV-straling (zonlicht) heeft bijv. invloed op de hoeveelheid vrije radicalen in je lichaam. Het zenuwstelsel heeft een witte isolatielaag; de myeline. Myeline is een vettige stof die op veel plaatsen in het zenuwstelsel het axon (de zenuwvezel) omhult. Myeline wordt gemaakt door speciale cellen die oligodendrocyten worden genoemd. Een oligodendrocyt lijkt een beetje op een octopus en draait zijn lange ’tentakels’ rond de zenuwdraden. Dit gaat door totdat veel laagjes van cellen een beschermende myelinelaag vormen.

Myeline zorgt er vervolgens voor dat zenuwimpulsen worden doorgestuurd, van 2 m/s(meter per seconde) naar 120 m/s. Zonder myeline bereikt de impuls de zenuwcel niet en komt de boodschap niet over. De ‘normaalste’ dingen kunnen dan niet zoals lopen, fietsen, autorijden of sporten. Zonder myelinelaag om de zenuwen te beschermen en ze gezond te houden, kunnen onbedekte zenuwbanen blijvende schade oplopen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: