Welvaart en technologie kunnen bedreiging van natuur overwinnen

welvaart-en-technologie-kunnen-bedreiging-van-natuur-overwinnen

14-01-22 07:00:00,

Oosterschelde dam. Foto: Shutterstock.

Net als de Nederlandse strijd tegen het water, is de verdediging tegen het klimaat een technische uitdaging die techniek en aanpassing vereist.

Auteur: Joakim Book.

Vertaling: Martien de Wit.

De stijgende zeespiegel kan voor velen een probleem worden, maar voor de Nederlanders is het gewoon een oude en goed bekende vijand. Ingeklemd tussen enkele van Europa’s grootste rivieren en de gewelddadige golven van de Noordzee, voorkomen de inwoners van Nederland overstromingen om – letterlijk – te overleven.

Nederland is een vlak, laaggelegen land aan de rand van een stormachtige zee. Tot overmaat van ramp ligt tussen 20 en 40 procent van het land op of onder zeeniveau. Toch is het, zoals de Nederlanders al eeuwenlang laten zien, mogelijk om beneden de zeespiegel te leven, met behulp van passend waterbeheer en technologie.

De Nederlanders hebben een buitengewone rol gespeeld in de geschiedenis van de wereld – in de buitenlandse handel, economische groei en financiële ontwikkeling. Hun tolerante ethiek heeft wellicht de aanzet gegeven tot de grote verrijking, waardoor de eerste moderne economie ter wereld ontstond. De Nederlanders vonden ook het centrale bankwezen uit en perfectioneerden de kunst van de overheidsschuld en de effectenmarkten. Het indrukwekkendste is dat ze dat allemaal hebben bereikt terwijl ze voortdurend werden bedreigd door de zee.

Het waterpeil aan de Nederlandse kusten is meer dan 3.000 jaar lang gestaag gestegen (en 7.000 jaar daarvoor zelfs nog sneller). Met andere woorden, lang voor de industriële revolutie, het moderne kapitalisme of de verbranding van fossiele brandstoffen, moesten de Nederlanders zich aanpassen – een strategie die door puristische klimaatactivisten wordt beschimpt.

Sinds de twaalfde eeuw hebben lokale en regionale bestuursorganen, bekend als waterschappen, onafhankelijk van de politieke macht gefunctioneerd. Met behulp van dijken, sluizen, kanalen en andere vormen van waterbouwkunde begonnen zij “de waterwolf te temmen, maar nooit te overwinnen”, schrijft William TeBrake, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Maine, die al lange tijd studeert op de geschiedenis van Nederland.

Later, met geavanceerde technologie en grotere rijkdom, bouwden de Nederlanders pompen om overstroomde gebieden en zelfs, bij forse landwinningen, de zee zelf droog te leggen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: