Een wandeling in het onbekende

een-wandeling-in-het-onbekende

15-01-22 02: 57: 00,

Chaos, moord en doodslag. Dit zijn de eerste associaties die veel mensen hebben wanneer zij de term “anarchie” horen. Toch is deze beschrijving geenszins van toepassing op wat wordt bedoeld met de vaak verkeerd geïnterpreteerde woordenschat. Wat de meeste mensen haastig anarchie noemen, wordt anomie genoemd – een volledige afwezigheid van sociale normen, regels en orde; terwijl anarchie in wezen staat voor de “afwezigheid van overheersing”. Even vaak ontbreekt het kiezers die terecht ontgoocheld zijn in de politiek aan gedetailleerde kennis over grassroots-democratie, libertarisme, voluntarisme, socialisme, communisme of zelfs totalitarisme.

Alternatieve staats- en samenlevingsvormen zijn voor sommige mensen slechts abstracte begrippen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom veel mensen pas in een laat stadium bedenkingen hebben ontwikkeld tegen een steeds autoritairder wordende staat. Autonomie, natuurrecht en spontane orde betekenen waarschijnlijk weinig voor veel trouwe aanhangers van gevestigde partijen. Want zelfs hun eigen democratie is hen vaak vreemd en voor velen is het onmogelijk deze constructie te overstijgen. Decennialang zijn mensen gespeend van het vermogen om “out of the box” te denken in de molens van het staatsonderwijs. Maar het gaat nu juist om reële alternatieven voor het heersende systeem waarover alle politieke kampen zonder voorbehoud en met een open geest moeten discussiëren,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: