De Turkse militaire alliantie of Waarom heeft Ankara Rusland beschuldigd van het bezetten van Kazachstan?

de-turkse-militaire-alliantie-of-waarom-heeft-ankara-rusland-beschuldigd-van-het-bezetten-van-kazachstan?

17-01-22 08: 15: 00,

De gebeurtenissen in januari in Kazachstan en de reactie van de CSTO bleken een echte lakmoesproef te zijn voor de houding van veel landen ten opzichte van Rusland en het regionale machtsevenwicht in de moderne tijd.

Turkije vormde hierop geen uitzondering, aangezien het heeft laten zien wat er schuilgaat achter zijn actieve verzekeringen aan Rusland en de Centraal-Aziatische landen van “bonafide ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen.”

Sinds het begin van de gebeurtenissen in januari in Kazachstan zijn zij in Turkije het onderwerp geweest van intensief onderzoek. Dit kwam tot uiting in verklaringen van een aantal Turkse politici en in een breed politiek debat in de Turkse media, waarbij ook enkele belangrijke punten met betrekking tot de interpretatie van de gebeurtenissen aan de orde kwamen.

Na Turkije’s actieve betrokkenheid in het Nagorno-Karabach conflict, leek het velen in Ankara dat een soortgelijk spel ook in Centraal Azië gespeeld zou kunnen worden, gezien de factor van Turkocentrische integratie en de overeenkomstige positionering van Kazachstan.

” Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

%d bloggers liken dit: