NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan “”Spiegel” en andere media: SPD onder “vredesverdenking””

nachdenkseiten:ㅤbrieven-aan-“”spiegel”-en-andere-media:-spd-onder-“vredesverdenking””

25-01-22 08: 10: 00,

In dit artikel wijst Tobias Riegel erop dat transatlantische redacties een “probleem” zouden zien in het deel van de SPD dat zich nog steeds gebonden voelt aan een verstandhouding met Rusland. Het hoofd van de afdeling buitenlandse zaken van de “Spiegel”, Mathieu von Rohr, probeert “enerzijds de transatlantische lobbyisten in de Groenen te versterken en anderzijds een wig in het buitenlands beleid van de coalitie te drijven en een “schuldige” aan te wijzen die geen “realistische houding” ten opzichte van Rusland heeft”. Nikolaus Blome had zelfs de pogingen van sommige sociaal-democraten om op zijn minst het ergste te voorkomen in de buitenlandse politiek als “sabotage” bestempeld. Tenslotte wordt de vraag gesteld of centrale belangen van de Duitse burgers niet veeleer worden gesaboteerd door “het aanwakkeren van confrontaties, het in gevaar brengen van de vrede (en de energievoorziening) en het belasteren van de rede van het buitenlands beleid”. Dank u voor de interessante brieven aan de redacteur. Hier is een selectie. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Hallo,

een blik op de “eigen” media mainstream onthult een eigenaardige mix van neoliberalen,

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: