Over het beeld van de mens in de hedendaagse geneeskunde – een poging tot een benadering.

over-het-beeld-van-de-mens-in-de-hedendaagse-geneeskunde-–-een-poging-tot-een-benadering.

06-02-22 10: 48: 00,

Welk beeld van de mens volgt de huidige geneeskunde? Deze vraag wordt onvermijdelijk gesteld door iedereen die vraagt naar de betekenis van de beschermende en preventieve maatregelen in de huidige Corona-crisis. Staan de maatregelen in dienst van de gezondheid van het individu, in dienst van het algemene bevolkingsbeleid of in dienst van belangen die verder reiken dan de medische dienst?

Wie de hedendaagse geneeskunde met dergelijke vragen benadert, stuit bovendien al snel op grenzen en onzeker terrein. De vraag naar het beeld dat de geneeskunde van de mens heeft, blijkt een vraag te zijn van de mens over zichzelf in de wereld en over de wereld in zichzelf. De traditionele antwoorden op de vraag naar de oorsprong en de zin van het leven liggen vandaag voor het grijpen – en de vraag waar het met de geneeskunde naar toe gaat is vandaag dus even open als altijd, ja, opener, ondoorgrondelijker, in sommige opzichten zelfs ondoorgrondelijker dan in het verleden, wanneer men in de laboratoria van het transhumanistisch bio-onderzoek kijkt.

Voorlopig kan het dus alleen over een benadering van dit onderwerp gaan. De eerste vragen zijn dus: Over wat voor soort geneeskunde hebben we het? Hebben we het over de huidige heersende orthodoxe geneeskunde, steeds meer apparatengeneeskunde van westerse oorsprong? Van de traditionele (Centraal) Europese natuurgeneeskunde? Van de Chinese, meer algemeen Aziatische geneeskunde of van de sjamanistische geneeskunst? Kunnen deze richtingen vandaag de dag geografisch worden toegewezen en netjes van elkaar worden gescheiden?

Nee, omdat zij elkaar in de praktijk op vele manieren overlappen, vandaag meer dan ooit tevoren. Als het goed gaat vullen ze elkaar aan in de dagelijkse medische praktijk, als het slecht gaat, wat helaas de overheersende variant is op dit moment, sluiten ze elkaar uit of worden ze zelfs tegen elkaar opgezet,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: