Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 45

rudolf-steiner:-–-weekspreuk-–-week-45

23-01-22 10:53:00,

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk

Inleiding:

In deze week wendt het hoogtepunt van de winter, de heldere denkkracht, zich naar de zintuigen, nog niet als een volkomen activiteit, maar als een doorweven van de zinnen met de gedachtenmacht. Het is het eerste gebaar van het denken in de richting van de zintuiglijke wereld: het brengt de zintuigen in een toestand van volkomen helderheid. Alleen op deze wijze kunnen de zintuigen deze helderheid verkrijgen en kan een zuivere waarneming worden bereikt. Dan kan de volheid van de ziel zich verenigen met het wereldworden. De zintuigen zijn niet slechts fysieke organen die werkzaam zijn door eigen kracht. Het denken moet door de zintuigen heen schijnen opdat ze tot volledige helderheid worden verlicht.

Weekspreuk:

Es festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muss Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.

(vertaald:)

Gedachtenmacht consolideert zich
In verbond met de geestgeboorte,
Zij klaart de doffe zintuigprikkels
Op tot volle helderheid.
Wanneer volheid van de ziel
Met het wereldworden één wil worden,
Moet zintuigopenbaring
Het licht van het denken ontvangen.

(translated:)

Power of thought consolidates
In league with the birth of spirit;
It brightens dull sense-stimuli
To full lucidity.
When soul-abundance
Wants to unify itself with the becoming of the world,
Then revelation of the senses
Must receive light of thinking.

%d bloggers liken dit: