EZAZ.NL:ㅤZorgwekkende toename ziekten defensie VS na inentingen

ezaz.nl:ㅤzorgwekkende-toename-ziekten-defensie-vs-na-inentingen

08-02-22 05:00:00,

Op dinsdag 1 februari jl. stuurde Ron Johnson (Republikeins senator van Wisconsin), vooraanstaand lid van de permanente subcommissie voor onderzoek, een brief aan minister Lloyd Austin van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DOD) waarin hij wees op verontrustende rapporten van drie DOD-klokkenluiders over optredende medische complicaties bij militairen die mogelijk verband houden met de COVID-19-vaccins. Tijdens de rondetafelconferentie van de senator op 24 januari, getiteld ‘COVID-19: A Second Opinion’, hoorde de senator getuigenissen over gegevens uit een DOD-databank waaruit een dramatische toename van medische diagnoses bij militair personeel blijkt.

Deze paneldiscussie werd onlangs gehouden met een groep artsen en medische deskundigen van wereldfaam om een andere kijk te geven op de wereldwijde reactie op de pandemie, de huidige stand van de kennis over vroegtijdige en ziekenhuisbehandeling, de doeltreffendheid en veiligheid van vaccins, wat er goed en fout is gegaan, wat er nu moet worden gedaan en wat er op lange termijn moet worden aangepakt.

De senator schreef minister Lloyd Austin van het Amerikaanse ministerie van Defensie: ‘Op basis van gegevens uit de Defense Medical Epidemiology Database (DMED), meldde Thomas Renz, een advocaat die drie klokkenluiders van het Department of Defense (DoD) vertegenwoordigt, dat deze klokkenluiders een aanzienlijke toename van geregistreerde diagnoses op DMED vonden voor miskramen, kanker en vele andere medische aandoeningen in 2021 in vergelijking met een vijfjarig gemiddelde van 2016-2020. Tijdens de rondetafel verklaarde Renz bijvoorbeeld dat geregistreerde diagnoses voor neurologische problemen vertienvoudigden van een vijfjarig gemiddelde van 82.000 tot 863.000 in 2021.’

De website van sen.

 » Lees verder op EZAZ.NL